Lure coursing är en tävlingsform där man simulera harjakt. Haren ersätts av en strimlad plastpåse fästat på en lina. Linan som är ca 800 m långt är sitter på en axel, som med hjälp av en motor dra linan in, så den rör sig snabbt över fältet. 10-15 trissar finns utplacerade som linan passera och byter riktning och simulera harens riktningsbyten.
Det är en bedömningssport, där två domare bedömer hundarnas förmåga på 5 faktorer: entusiasm,rörlighet, följsamhet (hur uppmärksam hunden är på harens framfart), snabbhet och uthållighet. Hundarna springer två och två tillsammans.
Lure coursing höre under Svenska Vinthundklubben där mycket mer information finns och där också schema över årets tävlingar fins.