Januari Februari Mars April Maj Juni
10. Ströby DM 8. Roskilde, DKK 12. Vejen, DM
11. Ströby, DM 8. Roskilde, DKK 13. Vejen, DM
19. Vejen, DKK
20. Vejen, DKK
Juli Augusti September Oktober November December
10. Nörresundby, DM 1. Ransäter, SKK 4. Löttrup (Öland), SKK 10. Sundsvall, SKK 5. Växjö, SKK 11. Stockholm, SKK
7. Svenstavik SvVK 5. Löttrup (Öland), SKK 16. Jylland, DM 12. Herning, DKK
8. Svenstavik, SKK 11. Lund, SvVK 17. Enköping, SvVK 13. Herning, DKK
8. Askersund, SKK 11. Gimo, SKK 23. Vingåker, SW 14. Herning, DKK
14. Bornholm, DKK 18. Tånga Hed, SvVK 27. Köge, DM
15. Bornholm, DKK 18. Tånga Hed, SvVK
26. Åland, FKK

Aktiviteter med blå text är spikade. Aktiviteter med grå kurisiv text är inte spikade.

DKK - Dansk Kennel Klub
SKK - Svenska Kennel Klubban
Inof. - Inofficiel
DM - Danske Myndeklubben
SvVK - Svenska Vinthunds Klubban
uts. - Utställning
FKK - Finska Kennelklubben
SW - Svenska Whippetklubben