Januari Februari Mars April Maj Juni
5. Göteborg SKK 11. Fredericia DKK 25. Vilsta SW 8. Malmö SKK 4. Norrköping SKK
9. Ströby DM 13. Hässleholm SvVK 10. Vejen DM
18. Smålandsstenars 11. Vejen DM
Juli Augusti September Oktober November December
5. Svenstavik SvVK 3. Växjö SKK
7. Tvååker SKK 6. Svenstavik SKK 7. Assentoft DKK 25. Ströby DM
8. Nörresundby DM 12. Mälsåkers Slott SW 16. Tånga Hed
13. Mälsåkers Slott SW 17. Tånga Hed 21. Vilsta SW
18. Vejen DKK
19. Vejen DKK
20. Vejen DKK

Aktiviteter med blå text är spikade. Aktiviteter med grå kurisiv text är inte spikade.

DKK - Dansk Kennel Klub
SKK - Svenska Kennel Klubban
Inof. - Inofficiel
DM - Danske Myndeklubben
SvVK - Svenska Vinthunds Klubban
uts. - Utställning
FKK - Finska Kennelklubben
SW - Svenska Whippetklubben