Januari Februari Mars April Maj Juni
13. Göteborg SKK 11. Fredericia DKK 23. Vilsta SW 13. Ströby DM 10. Roskilde DKK 1. Smålandsstenar SW
14. Göteborg SKK 11 . Roskilde DKK 8. Vejen DM
12. Roskilde DKK 9. Vejen DM
23. Tånga Hed
29. Borås
Juli Augusti September Oktober November December
4. Tvååker SKK 16. Bornholm DKK 7. Löttrup SKK 5. Timrå SvVK
5. Tvååker SKK 17. Bornholm DKK 8. Löttrup SKK 6. Sundsvall SKK 23. Ströby DM
19. Stoxa SW 18. Bornholm DKK 14. Lund SvVK 19. Vilsta SW
20. Stoxa SKK 15. Tomelilla SKK
26. Apalby SvVK 29. Eckerö
27. Apalby SW
28. Ransäter SKK

Aktiviteter med blå text är spikade. Aktiviteter med grå kurisiv text är inte spikade.

DKK - Dansk Kennel Klub
SKK - Svenska Kennel Klubban
Inof. - Inofficiel
DM - Danske Myndeklubben
SvVK - Svenska Vinthunds Klubban
uts. - Utställning
FKK - Finska Kennelklubben
SW - Svenska Whippetklubben